CO JE SMA?

Spinální svalová atrofie (SMA) je vzácné genetické onemocnění, které způsobuje ztrátu nervových buněk v míše a následné oslabení svalů. Funkce nervů ovládajících pohyb svalů, tzv. motorických neuronů, se postupně zhoršuje, až úplně vymizí.

Mozek

U lidí s SMA mozek nadále posílá do těla signály pro pohyb svalů.

Motorický neuron (nervová buňka ovládající svaly)

Genetická vada u SMA způsobí, že motorické neurony v míše přestanou pracovat, poškodí se a odumřou. Signály z mozku tak nejsou přenášeny do svalů.

Sval

Pokud svaly nedostávají signály, aby se pohybovaly, oslabují a přestávají pracovat (tzv. atrofují).

CO ZPŮSOBUJE SMA?

  • Pro správnou funkci motorických neuronů je třeba SMN protein.

  • Bez SMN proteinu přestanou motorické neurony v míše fungovat a svaly slábnou.

  • SMN protein se v těle vytváří podle genu SMN.

  • Při onemocnění SMA je hlavní gen SMN (známý jako SMN1) buď poškozený nebo zcela chybí.

  • V lidském těle se nachází i druhý gen SMN (známý jako SMN2), který slouží spíše jako "záloha“ - vytváří pouze malé množství SMN proteinu.

  • Při onemocnění SMA se netvoří dostatečné množství SMN proteinu a motorické neurony přestanou fungovat. V důsledku toho oslabuje svalstvo.

JAK ČLOVĚK ONEMOCNÍ SMA?

Spinální svalová atrofie je typicky dědičná. Příležitostně může být způsobena náhodnou chybou v genu SMN1

  • Děti zdědí dvě kopie genu SMN1, jednu od každého rodiče.

  • Lidé, kteří mají jednu zdravou a jednu poškozenou kopii genu SMN1, jsou tzv. přenašeči. Běžně žádné projevy SMA nemají.

  • Pokud jsou přenašeči oba rodiče, jejich dítě zdědí poškozené kopie genu. S 25% pravděpodobností se pak u něj rozvine SMA.

SMA trpí přibližně jedno z 10 000 narozených dětí.

Více než 1 z 58 přenáší mutaci způsobující SMA.

Přenašeč spinální svalové atrofie (SMA) Přenašeč spinální svalové atrofie (SMA)

Zdroje

Zdroje

Anderton RS, Masatglia FL. Expert Rev Neurother. 2015;15(8):895–908.

Chabanon A, et al. PLoS One. 2018;13(7). doi: 10.1371/journal.pone.0201004.

Coovert DD, et al. Hum Mol Genet. 1997;6(8):1205–14.

Cure SMA (2019). About SMA. Available at: https://www.curesma.org/about-sma/. Date accessed: Smět 2021.

Dimitriadi M, et al. Proc Natl Acad Sci U S A. 2016;113(30):E4377–86.

Kolb SJ and Kissel JT. Neurol Clin. 2015;33(4):831–46.

Kolb SJ, et al. Ann Neurol. 2017;82(6):883–91.

Glascock J, et al. J Neuromuscul Dis. 2018;5(2):145–58.

Govoni A, et al. Mol Neurobiol. 2018;55(8):6307–18.

Lefebvre S, et al. Cell. 1995;80(1):155–65.

Lin CW, et al. Pediatr Neurol. 2015;53(4):293–300.

National Institute for Health (NIH) (2020a). Genetics home reference. Your guide to understanding genetic conditions. Spinal muscular atrophy. Available at: https://ghr.nlm.nih.gov/condition/ spinal-muscular-atrophy#genes. Date accessed: Smět 2021.

NIH (2018a). Genetics home reference. Your guide to understanding genetic conditions. SMN1 gene. Available at: https://ghr.nlm.nih.gov/gene/SMN1. Date accessed: Smět 2021.

NIH (2018b). Genetics home reference. Your guide to understanding genetic conditions. SMN2 gene. Available at: https://ghr.nlm.nih.gov/gene/SMN2. Date accessed: Smět 2021.

NIH (2020b). Genetics home reference. Your guide to understanding genetic conditions. What is a gene? Available at: https://ghr.nlm.nih.gov/primer/basics/gene. Date accessed: Smět 2021.

NIH (2020c). Genetics home reference. Your guide to understanding genetic conditions. Inheriting genetic conditions. Available at: https://ghr.nlm.nih.gov/primer/inheritance/riskassessment. Date accessed: Smět 2021.

Prior TW, et al. Spinal Muscular Atrophy. 2000 Feb 24 [Updated 2019 Nov 14]. In: Adam MP, Ardinger HH, Pagon RA, et al., editors. GeneReviews® [Internet]. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993-2020.

Verhaart IEC, et al. Orphanet J Rare Dis. 2017;12:124. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK554616/. Date accessed: Smět 2021.

Verhaart IEC, et al. Additional file 2: Table S1. Overview carrier frequencies of SMA. Supplementary material to Verhaart IEC, et al. Orphanet J Rare Dis. 2017;12:124. Available at: https:// ojrd.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13023-017-0671-8. Date accessed: Smět 2021.

Wang CH, et al. J Child Neurol. 2007;22(8):1027–49.

Zayia LC and Tadi P. Neuroanatomy, motor neuron. In StatPearls [Internet]. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK554616/. Date accessed: Smět 2021